สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ