สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ แทนผู้เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 334, 336, 339, 341, 343, 346

แบบแสดงวิสัยทัศน์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ