กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

แนวคิดการรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2567 “เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจง่าย ตรวจได้ด้วยตัวเอง : เปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจ ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ”

แนวคิดการรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2567

“เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจง่าย ตรวจได้ด้วยตัวเอง :

เปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจ ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ

ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักตลอดเดือนกรกฎาคม 

 

สามารถดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ คลิ๊ก

วารสารออนไลน์อื่นๆ