กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ แทนผู้เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตำแหน่งเลขที่ 2034 และ 2067)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ