กองกฎหมาย
Responsive image

เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจเยี่ยมชมเสริมกำลังใจสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมชมเสริมกำลังใจสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและนักศึกษาเป็นอย่างดี ทางกองกฎหมายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความสำคัญ​กับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดียิ่ง ค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ