กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0412.1.4/410
24 พฤษภาคม 2566
31 พฤษภาคม 2566
2566
-
-
3400
-
1
2566
กองโรคไม่ติดต่อ
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
0412.1.4/410
19 พฤษภาคม 2566
-