กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์)

กองโรคไม่ติดต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์) 
“โครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและการจัดการโรคอ้วน พ.ศ. 2566”  
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ลำดับที่ 1
มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.0๐ น. 
สถานที่ :  กองโรคไม่ติดต่อ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
หากท่านไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3870

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ