กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนแผน

กองโรคไม่ติดต่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ “โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)”

กำหนดวัน เวลา รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง :

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อดำเนินการจัดจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล กองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3887

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ