กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
15 กันยายน 2566
-
2566
-
-
477
-
1
2566
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
73/2566
15 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค

-