กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
21 พฤศจิกายน 2566
-
2567
-
-
5640
-
1
2566
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-