สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา2018-04-17
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา2018-02-19
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดสครสวรรค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา2018-01-08
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 4/25602017-12-21
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา2017-12-06
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา2017-10-27
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่2/2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์2017-07-04
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์2017-06-13
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์2017-06-05
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น2015-10-21
.....................................................
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น2015-10-21
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ2015-07-14
.....................................................
   เสื้อกันหนาวมือสอง เสี่ยงโรคผิวหนัง สคร.5 เตือน ทำความสะอาด ต้มในน้ำเดือดฆ่าเชื้อโรคก่อนสวมใส่2014-11-13
.....................................................
   สคร.5 เตือนภัยหน้าหนาว ห้ามผิงไฟในเต็นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว2014-11-13
.....................................................
   สคร.5 เตือน อดข้าวเช้า เสี่ยงเป็นเบาหวาน2014-11-13
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/3 ]

[1] 2 3 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page