สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น2015-10-21
.....................................................
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น2015-10-21
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ2015-07-14
.....................................................
   เสื้อกันหนาวมือสอง เสี่ยงโรคผิวหนัง สคร.5 เตือน ทำความสะอาด ต้มในน้ำเดือดฆ่าเชื้อโรคก่อนสวมใส่2014-11-13
.....................................................
   สคร.5 เตือนภัยหน้าหนาว ห้ามผิงไฟในเต็นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว2014-11-13
.....................................................
   สคร.5 เตือน อดข้าวเช้า เสี่ยงเป็นเบาหวาน2014-11-13
.....................................................
   สคร.5 เตือน ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย2014-11-13
.....................................................
   ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2557 (ปีงบประมาณ 2558) คือ ? กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยอาหารมื้อเช้า?2014-11-13
.....................................................
   หญิง เสี่ยงอัมพาตกว่าชาย หากใบหน้าชา ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง สคร.5 เตือนรีบพบแพทย์ภายใน 3 ชั่วโมง2014-10-22
.....................................................
   สคร.5 แนะ ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค หวังลด ผู้ป่วยจากเชื้อโรคที่ติดมากับมือ2014-10-22
.....................................................
   หนาวแล้ว สคร.5 เตือนระวังโรคที่มากับฤดูหนาว2014-10-22
.....................................................
   สคร.5 ย้ำเตือนอันตราย 2 โรคปลายฝนต้นหนาว ?ไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม?2014-10-22
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2014-10-13
.....................................................
   Talking point โรคพิษสุนัขบ้า2014-10-13
.....................................................
   ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก 29 กันยายน 2557 "ประสานด้วยใจ เดินหน้าไปกับโลกสากล เพื่อยังผลให้ หัวใจแข็งแรง"2014-10-13
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page