กรมควบคุมโรค

   วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 25612018-02-07
.....................................................
   กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 25602018-01-26
.....................................................
   วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 25602017-08-08
.....................................................
   วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฎาคม 25602017-07-06
.....................................................
   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ ?การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? ร่วมส่งคำคมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 25602017-06-05
.....................................................
   วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 25602017-03-08
.....................................................
   กบข. แถลง "ผลการดำเนินงานปี 2559 และกลยุทธ์การลงทุนและแผนงานในปี 2560"2017-01-16
.....................................................
   วีดิทัศน์ชุด ?GPF & i?2017-01-16
.....................................................
   วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 25602017-01-16
.....................................................
   วารสาร กบข. ฉบับเดือนตุลาคม 25592016-11-02
.....................................................
   แผนสมดุลย์ตามอายุ2016-11-02
.....................................................
   กบข. ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการจัดคอนเสิร์ตขอบคุณสมาชิก2016-07-21
.....................................................
   กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก แจงผลการดำเนินงานประจำปี 25582016-06-06
.....................................................
   วารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม 25582016-01-07
.....................................................
   วารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม 25582016-01-07
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page