กรมควบคุมโรค

   สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ประจำปี 2560 รอบที่ 2 จำนวน 4 อัตรา2017-01-16
.....................................................
   ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว2016-10-04
.....................................................
   หลักสูตรฝึกอบรมเเพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เเขนงเวชศาสตร์การเดินทางเเละท่องเที่ยว2016-04-07
.....................................................
   ประกาศรับสมัครเเพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เเขนงเวชศาสตร์การเดินทางเเละท่องเที่ยว ปีการศึกษา 25592016-04-07
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สคร.1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 จ.เชียงใหม่2016-03-15
.....................................................
   ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 ราย2016-02-29
.....................................................
   การประชุมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 สถาบันบําราศนราดูร2016-02-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page