กรมควบคุมโรคเเละศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยร่วมแสดงเจตนารมณ์ยุติปัญหาเอดส์ในปี 25732017-11-23
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที2017-11-22
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนเครือข่ายระบาดวิทยาทุกระดับ พร้อมเดินหน้าต่อยอดทีม SRRT ทั่วประเทศ2017-11-22
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะประชาชนยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ2017-11-21
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 135 "แนะประชาชนกินอาหารแบบ...สุก ร้อน สะอาด...และล้างผักให้สะอาดทุกครั้ง ลดความเสี่ยงจากหนอนพยาธิและสารเคมีต่างๆ"2017-11-19
.....................................................
   กรมควบคุมโรค สนับสนุนประชาชนให้ช้อปช่วยชาติด้านสุขภาพ เหตุจากคนไทยป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายล้านคน2017-11-17
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.134_Pneumonia2017-11-17
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางที่พบผู้ป่วยรวมกว่าร้อยละ 602017-11-17
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 134 "เตือนประชาชนช่วงอากาศเย็นลง ดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ระวังป่วยด้วยโรคปอดบวม"2017-11-13
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.133_ CO poisoning from Gas Water Heater2017-11-13
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะนักท่องเที่ยวขึ้นดอยรับอากาศหนาว ระวังอุบัติเหตุทางถนน หลังหน้าหนาว ปี 59 มีรายงานกว่า 5.5 พันครั้ง2017-11-10
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เผยไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดโรคพยาธิมาจากหนอนตัวแบนนิวกินี แนะประชาชนกิน ?สุก ร้อน สะอาด?2017-11-09
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เผยผลการลงพื้นที่ตรวจจับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันลอยกระทงที่ผ่านมา2017-11-05
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 133 "เตือนนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว ระมัดระวังการอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊ส"2017-11-05
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.132_Drowning2017-11-05
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/50 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page