กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่ออนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.25582017-06-22
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.113_Avian Influenza2017-06-22
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือสถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน แนะใช้มาตรการ ?ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด? ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2017-06-21
.....................................................
   สธ. เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เด็ก ป.5 เดือนสิงหาคมนี้ เผยช่วง10 ปีที่ผ่านมาดำเนินการอย่างรอบคอบ ยึดผลประโยชน์สำหรับเด็กไทยและผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก2017-06-21
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พร้อมสนับสนุนเดินหน้าปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้การใช้งบส่งเสริมป้องกันโรค และการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการป้องกันควบคุมโรคควรมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น2017-06-20
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ชู ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นตำบลต้นแบบจัดการโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน2017-06-19
.....................................................
   กรมควบคุมโรค รณรงค์ ?วันไข้เลือดออกอาเซียน 2017? สานพลังประชารัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในแหล่งท่องเที่ยว Dengue Free Tour2017-06-19
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 113 "เตือน ปชช.ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดไข้หวัดนก ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือไปตลาดสัตว์ปีก...ย้ำแม้ไทยไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกมานานกว่า 12 ปีแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังสูงสุดและต่อเนื่อง"2017-06-18
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พร้อมระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่เฉพาะ จ.กาญจนบุรี2017-06-17
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้นนานาชาติ ประจำปี 2560 มุ่งพัฒนาคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามให้เพียงพอ2017-06-16
.....................................................
   สธ. รณรงค์ ?วันไข้เลือดออกอาเซียน 2017? ชวนทุกภาคส่วนดำเนินการ ?ประชารัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก?2017-06-15
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.112_Influenza2017-06-13
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ยืนยันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ หากมีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค2017-06-13
.....................................................
   สธ. ชี้การจัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี) โปร่งใส ประหยัดงบประมาณ 36.8 ล้านบาท2017-06-12
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.111_Lightning Strike Injuries2017-06-09
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/42 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page