กรมควบคุมโรค

   กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนและผู้ใหญ่2018-08-14
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร่วมกับทีมเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ในเขตพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน2018-08-11
.....................................................
   กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 172 "เตือนประชาชนในช่วงวันหยุดยาว พบปะญาติพี่น้องและเลี้ยงสังสรรค์ ขอให้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานทุกครั้ง ลดเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ"2018-08-11
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนหลังฝนตกหลายพื้นที่มีน้ำขัง อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ แนะยึดหลัก ?3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค? เผยสัปดาห์เดียวมีผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง 3.3 พันราย2018-08-10
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เร่งพัฒนาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้บรรลุมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก2018-08-08
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ชูแอพ ?ทันระบาด? 1 ใน 7 นวัตกรรมระดับชาติปี 612018-08-07
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ร่วมเวที ?พุทธบริษัทร่วมใส่ใจ ลดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของภิกษุสงฆ์? กรณีการใช้ยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม2018-08-07
.....................................................
   สธ. ติดตามสถานการณ์โรคอีโบลาต่อเนื่อง ไทยยังไม่มีผู้ป่วยโรคดังกล่าว2018-08-06
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะพบสัตว์เลี้ยงสงสัยป่วย ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที2018-08-06
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านประตูน้ำ กวดขันห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่2018-08-04
.....................................................
   กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 171 "เตือนประชาชนช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ร่วมใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ลดเสี่ยงป่วยด้วยโรคจากยุงลาย"2018-08-04
.....................................................
   กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 171 "เตือนประชาชนช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ร่วมใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ลดเสี่ยงป่วยด้วยโรคจากยุงลาย"2018-08-04
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.170_Measles2018-08-04
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.169_Brucellosis2018-08-04
.....................................................
   สธ. เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกต่อเนื่องใน 3 ระดับ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยในไทย หลังประเทศเพื่อนบ้านเร่งกำจัดสัตว์ปีกป่วยตายจากไวรัสไข้หวัดนก H5N62018-08-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/69 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page