กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงตรุษจีน เตรียมทั้งรถและคนให้พร้อมก่อนวันเที่ยว และระวังอาหารที่เก็บไว้นาน เสี่ยงปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรีย2018-02-15
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะประชาชน โดยเฉพาะวัยรุ่นและกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ปฏิบัติตาม ?SEX รอบคอบ ตอบ OK? หลังมีแนมโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง2018-02-13
.....................................................
   สธ. ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเทศกาลตรุษจีน โดยยึดหลัก ?เลือก หลีก ล้าง?2018-02-12
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กใกล้ชิด ระวังเด็กจมน้ำจากการชวนไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม หลังข้อมูลปี 2560 พบเหตุการณ์ที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมากถึง 15 ครั้ง2018-02-12
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 147 "เตือนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนภูเขา ระวังภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊ส"2018-02-11
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงย่านวังทองหลาง พบโปรโมชั่นเหล้าเบียร์เพียบ ย้ำชัดดื่มมากนำมาสู่เจ็บตายและความรุนแรงในครอบครัว2018-02-11
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.146_Chickenpox2018-02-11
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง2018-02-08
.....................................................
   สธ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มอัตราการค้นพบ และอัตราการรักษาให้ได้ร้อยละ 90 ภายในปี 2561 นี้2018-02-08
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนแม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระมัดระวังโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ภาคใต้2018-02-08
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจสอบ ?งานโคนม?(อ.ส.ค.) สระบุรี พบผู้ประกอบการลักลอบขายน้ำเมาในที่ต้องห้าม หวั่นเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย2018-02-06
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.145_Food Poisoning2018-02-06
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก แนะคัดกรองเด็กทุกเช้า สอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ2018-02-05
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังโรคตัวอ่อนพยาธิไชตามผิวหนัง แนะไม่ควรเดินเท้าเปล่าตามพื้นดินและพื้นทรายตามชายหาด2018-02-05
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 146 "เตือนผู้ปกครองดูเเลเเละสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคสุกใส"2018-02-04
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/56 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page