กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าแล้ง ระวัง 2 ภัยจากหมอกควันและพายุฤดูร้อน2017-03-23
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.100_Melioidosis2017-03-22
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตรียมตรวจสอบการใช้โลโก้สินค้าที่เหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โฆษณา ว่ามีความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่2017-03-21
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 100 ?เตือนประชาชนที่มีโรคประจำตัว ดูแลสุขภาพและรักษาสุขอนามัยของตนเอง ป้องกันโรคเมลิออยโดสิส"2017-03-19
.....................................................
   กรมควบคุมโรค รณรงค์ ?ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค? เปิด 3 จุดใหญ่คัดกรองและค้นหาผู้ป่วย ลดการแพร่ระบาดของวัณโรคในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ2017-03-17
.....................................................
   กรมควบคุมโรค คาดการณ์ช่วงหน้าร้อนปีนี้ จะมีผู้ป่วยโรคลมแดด ลมร้อนสูงถึง 400 คนต่อเดือน และสูงสุดในเดือน เม.ย. - พ.ค.2017-03-16
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.99_ Diarrhea2017-03-15
.....................................................
   สธ. รณรงค์วันวัณโรคสากล ปี 2560 ?รวมพลัง ยุติ วัณโรค? มุ่งเป้าให้เมืองไทยปลอดวัณโรค ภายในปี พ.ศ. 25782017-03-13
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 99 ?เตือนประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร รักษาความสะอาดของตนเอง ป้องกันโรคอุจจาระร่วง"2017-03-12
.....................................................
   สธ. เผยทุกเครือข่ายพร้อมร่วมมือเต็มที่ เพื่อเดินหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มุ่งยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 25732017-03-11
.....................................................
   สธ. เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกต่อเนื่อง เน้นพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมืออย่างเข้มข้น หากประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที2017-03-11
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.98_Rabies2017-03-07
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันภาคเหนืออย่างใกล้ชิด ย้ำเตือนกลุ่มเสี่ยงใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้ง2017-03-07
.....................................................
   สธ. เผยมาตรการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน เพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชน ไม่กระทบรายได้ของร้านค้าปลีก2017-03-06
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 98 ?เตือนประชาชนหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน รีบล้างแผล ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"2017-03-05
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/36 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page