กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ป้องกันโรคคอตีบ หลังปีนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย2017-02-23
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนอันตรายจากการสูดดมก๊าซหุงต้ม ทำให้ขาดออกซิเจน เสี่ยงหมดสติและอาจเสียชีวิตได้2017-02-21
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.96 _Diphtheria2017-02-21
.....................................................
   กรมควบคุมโรค จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) งานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2017-02-21
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 96 ?เตือนผู้ปกครองพาบุตรหลานรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ป้องกันโรคคอตีบ"2017-02-19
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใส่ใจหลัก ?สุก ร้อน สะอาด? ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ2017-02-16
.....................................................
   กรมควบคุมโรค จับมือ 13 อปท. MOU ร่วมลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน2017-02-16
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกต่อเนื่อง เน้นย้ำหากเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกและหมั่นล้างมือบ่อยๆ2017-02-15
.....................................................
   กรมควบคุมโรค มอบความปรารถนาดี แนะ 4 วิธี เพื่อรักที่ปลอดภัยในวันวาเลนไทน์2017-02-12
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะสถานศึกษาตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้าตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อในโรงเรียน2017-02-10
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคเมอร์สต่อเนื่อง เน้นย้ำผู้เดินทางไปแสวงบุญ หากมีอาการไข้ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก รีบพบแพทย์ทันที2017-02-08
.....................................................
   กรมควบคุมโรค จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) งานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม2017-02-08
.....................................................
   สธ. คงมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเข้มข้น หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ย้ำไม่นำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมารับประทาน2017-02-07
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.95_Influenza2017-02-07
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เผยไทยมีมาตรการป้องกันโรคไข้เหลืองเข้มข้น ประชาชนเดินทางได้ปกติ หากเป็นประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง2017-02-07
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/35 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page