กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 165 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ อาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู"2018-06-23
.....................................................
   กรมควบคุมโรค จับมือจ.อ่างทอง พัฒนา?หนองแม่ไก่? ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง หัวใจแข็งแรง สู่Thailand Global Hearts2018-06-22
.....................................................
   กรมควบคุมโรค และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ทำงาน สร้างความรู้และความตระหนักในประชาชน2018-06-22
.....................................................
   กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมิน ?รางวัลเลิศรัฐ? ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเดินหน้าพัฒนาคนภายใต้จุดยืน ?งานสำเร็จ คนเป็นสุข ก้าวสู่ SMART DDC?2018-06-21
.....................................................
   กรมควบคุมโรค และภาคีเขตเมืองเดินหน้าวางระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี รองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น2018-06-21
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาบุคลากรในการเฝ้าระวังโรคหัดและโปลิโอ สู่เป้าหมายตามพันธะสัญญานานาชาติ เพื่อกำจัดโรคหัดทั่วโลกในปี 25632018-06-21
.....................................................
   สธ.และสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานลดและควบคุมโรคไตเรื้อรัง เตรียมขยายผลและพัฒนา 4 ปัจจัยความสำเร็จ หวังลดผลกระทบทุกระดับ2018-06-20
.....................................................
   กรมควบคุมโรค จับมือเครือข่ายตามแนวประชารัฐรณรงค์กำจัดยุงลายใน 6 ร. ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก2018-06-20
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องมือ ?โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)?2018-06-19
.....................................................
   กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังป่วยโรคตาแดง เกือบครึ่งพบในช่วงฤดูฝน แนะวิธีรักษาความสะอาด โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และสามารถหายเองได้ใน 2 สัปดาห์2018-06-18
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนอย่าชะล่าใจ เมื่อถูกสุนัข แมวกัด ข่วน ให้เข้ารับการรักษา แม้มีแผลเพียงเล็กน้อย ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 1 ราย2018-06-17
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ลงพื้นที่วังทองหลางตรวจเตือน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 20182018-06-16
.....................................................
   สธ. รณรงค์ไข้เลือดออกอาเซียนปี 61 ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เน้นหนักป้องกันโรคในโรงงาน ลดผลกระทบต่อลูกจ้างและประเทศ2018-06-16
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.164_Dengue2018-06-16
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ห่วงปัญหาไข้เลือดออก สั่งการหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เข้มข้น พร้อมชวนเข้ากลุ่มไลน์แอด?@AntiYung? สอบถามทุกข้อสงสัยกับทีมเฉพาะกิจพิชิตยุง2018-06-14
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/65 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page