กรมควบคุมโรค

   กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กทม. ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ สคร.ที่ 13 เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ2015-11-16
.....................................................
   แพทย์ลำปางเตือนภัยเงียบโรคหลอดเลือดสมองตาย2014-11-25
.....................................................
   แผนสะพานสูงปราบยุงข้ามปี2014-11-25
.....................................................
   เตือนระวังโรคฤดูหนาว2014-11-25
.....................................................
   สธ.เตือนระวัง"ไข้รากสาดใหญ่" ปี 2557 พบผู้ป่วย8พัน-ตาย5ราย2014-11-25
.....................................................
   สธ.เตือนนอนพักแคมป์ในป่าระวังไร่อ่อนกัดเสี่ยงป่วยสครับไทฟัส2014-11-25
.....................................................
   Police and health officials hunting man from Sierra?2014-11-25
.....................................................
   สธ.ชี้ หนุ่มเซียร์ราลีโอน ปกติยันไม่ติดอีโบลาแค่หนีเฝ้าระวัง2014-11-25
.....................................................
   สธ.ยันชาวเซียราลีโอนปลอด?อีโบลา?แจ้งจับ?ซีเซ่?เหตุไม่ทำตามกฎ2014-11-25
.....................................................
   สธ.คุมเข้ม "อีโบลา" ทุกด่าน2014-11-24
.....................................................
   หนุ่มเซียร์ราลีโอนสงสัยติดอีโบลาเบี้ยวนัดรายงานตัวสธ.แจ้งตร.ล่า2014-11-24
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page