สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
24022566
24 กุมภาพันธ์ 2566
7 มีนาคม 2566
2566
7 มีนาคม 2566
7 มีนาคม 2566
1250000
-
14
2402
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-