สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
17 มีนาคม 2566
-
2566
-
-
3650
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-