สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0419.10/4310
18 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
2566
21 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
573600
-
20
2566
-
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-