สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ