สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ