สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน

✅❎แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน

????สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...

https://shorturl.asia/q4bLv

#พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

#กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ