สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ราชบุรี ร่วม โครงการมหกรรมสุขภาพ จังหวัด สุพรรณบุรี

นายแพทย์พราน ไพรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีและทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้โรคติดต่อจากยุงลาย โรคมาลาเรีย สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันตนเอง ใน โครงการมหกรรมสุขภาพ อบจ.สุพรรณบุรี พื้นที่จัดงาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก หมู่ 1 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

พื้นที่ตำบลองค์พระ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง ในปีงบ 2566 เป็นพื้นที่กลับมาแพร่เชื้อใหม่ หลังจากเป็นพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อมานานกว่า 5 ปี

 


ข่าวสารอื่นๆ