สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ใช้ใจรับรูู้ ดูแล และป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องในวันหัวใจโลก 29 กันยายน 2566

         โรคหัวใจ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กรรมพันธุ์ อายุ เพศ และปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น การออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร สคร.9 เตือนประชาชนดูแลสุขภาพหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก โดยใส่ใจการบริโภคอาหาร ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆ แทรกซ้อนได้ 

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า วันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ซึ่งโรคหัวใจ และโรคหัวใจขาดเลือด เกิดจากการที่ หลอดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมีการตีบ หรือ ตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ กระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างทันที รวมถึงอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง ในบางคนอาจเสียชีวิตเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กรรมพันธุ์ อายุ เพศ และปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น การออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร เป็นต้น โดยปีนี้ สหพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation)  ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ USE HEART KNOW HEART : ใช้ใจรับรู้ ดูแล และป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยหลัก 3อ. 2ส. คือ

         อ.อาหาร รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานมัน เค็ม มากเกินไป

         อ.ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกาย และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

         อ.อารมณ์ มีการจัดการกับอารมณ์ ฝึกสมาธิและผ่อนคลายความเครียด เช่น ฟังเพลง ทำงานอดิเรก พบปะเพื่อน

         ส.ไม่สูบบุหรี่ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพราะเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง

         ส.ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ในการป้องกันโรคหัวใจ ควรปรับพฤติกรรม ด้วยการลดอาหารหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของหัวใจ ปอด และระดับไหลเวียนของเลือด งดสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์ ระดับความดันโลหิต ควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เกิน 120/80 มม.ปรอท ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปี เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อในระยะต้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


ข่าวสารอื่นๆ