สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย รับการตรวจประเมินการพัฒนาสำนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล หัวหน้ากลุ่มกำจัดโรคเรื้อน และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมควบคุมโรค เพื่อประเมินการพัฒนาสำนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ สถาบันราชประชาสมาสัย ส่วนนนทบุรี อาคาร 8 กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ