กองกฎหมาย
Responsive image

เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 กองกฎหมายได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ