กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วัณโรค กับโรคไม่ติดต่อ สัมพันธ์กันอย่างไร

วัณโรค กับโรคไม่ติดต่อ สัมพันธ์กันอย่างไร❓

ผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นวัณโรค และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น


ข่าวสารอื่นๆ