กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วันหัวใจโลก 29 กันยายน

เนื่องในวันหัวใจโลก วันที่ 29 กันยายน 2566 ตามคำขวัญสหพันธ์หัวใจโลก (The World Heart Federation) คือ USE HEART KNOW HEART : ใช้ใจรับรู้ ดูแล และป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะเมื่อเรารู้มากขึ้นเราก็สามารถดูแลหัวใจได้ดีขึ้น เผยปีที่แล้วคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 7 หมื่นราย ย้ำโรคนี้สามารถป้องกันได้

ประเทศไทยพบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ???? มากถึงปีละ 7 หมื่นราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน

การป้องกันโรคหัวใจทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 4 อ. 2 ส . 1 น. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์????????????‍♂️ และมลพิษทางอากาศ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด❤????

หากมีอาการโรคหัวใจ อาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น จุกแน่นกลางอกอาจมีเจ็บร้าวไปที่แขน รีบไปพบแพทย์ทันที และโทรสายด่วน 1669

รู้ตัวเลขเสี่ยง รู้เกณฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจได้ดี


ข่าวสารอื่นๆ