กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 122 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ แนะใช้มาตรการ...ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด..."2017-08-20
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.121_Dengue2017-08-19
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดช่วงหน้าฝน หลังพบไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่2017-08-17
.....................................................
   กรมควบคุมโรค แนะ 7 วิธีขับขี่ช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน2017-08-14
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 121 "เตือนประชาชนช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง ระมัดระวังโรคไข้เลือดออก ขอทุกคนใช้มาตรการ...3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค..."2017-08-13
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ทั้งปี แนะประชาชนหากถูกสุนัข/แมว ข่วนหรือกัด รีบพบแพทย์ทันที2017-08-11
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ยืนยันวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีความปลอดภัย พร้อมให้บริการทั่วประเทศ2017-08-10
.....................................................
   กรมควบคุมโรค รับมอบเครื่องมือในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อน2017-08-10
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.120_Leptospirosis2017-08-09
.....................................................
   สธ. เร่งลดโรคพยาธิใบไม้ตับเเละมะเร็งท่อน้ำดี บูรณาการตามแนวคิดประชารัฐ2017-08-07
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 120 "เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม หลังน้ำลดให้ระวังโรคไข้ฉี่หนู"2017-08-06
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. 22/2558 ตรวจสอบสถานบันเทิงดังย่านนครปฐม ชี้ชัดจัดคอนเสิร์ตจูงใจวัยใสให้เริ่มดื่ม2017-08-05
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนเด็กเล็กเสี่ยงป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ ขอความร่วมมือสถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน2017-08-03
.....................................................
   Department of Disease Control, Weekly Disease Forecast No.119_Avian Influenza2017-08-03
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เผยไทยเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดน ชี้ไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้เป็นการเกิดโรคตามฤดูกาล2017-08-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/45 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page