กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ