ผู้บริหาร


นพ.อำนวย กาจีนะ
สำนักงาน : 0-2590-3000
โทรสาร : 0-2591-8397
สอบถามเรื่องโรคโทรสายด่วน 1422
หรือโหลดแอปพลิเคชัน "กด ดู รู้ โรค"

Hot Issue

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากส่วนภูมิภาค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
..............................................
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
..............................................
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
..............................................
เสื้อกันหนาวมือสอง เสี่ยงโรคผิวหนัง สคร.5 เตือน ทำความสะอาด ต้มในน้ำเดือดฆ่าเชื้อโรคก่อนสวมใส่
..............................................
สคร.5 เตือนภัยหน้าหนาว ห้ามผิงไฟในเต็นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว
..............................................

  เพิ่มเติม

Knowledge Management

แผนงานและการจัดการ

  

มุม IT

ข่าวสาร กบข

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

2799694
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในกรมควบคุมโรค

วิสัยทัศน์ :
       เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563

คำแนะนำสำหรับประชาชน (War Room โรคที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ)

โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
..............................................
คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ กรณีโรคเมอร์ส 4 ภาษา
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคคอตีบและเชิญชวนประชาชนให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
..............................................
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)
..............................................

  เพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับโรค

คำแนะนำเรื่องโรค

สถานการณ์โรค

กรมควบคุมโรค

หนังสือ/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์

แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)
..............................................
คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
..............................................
เอกสารคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ปี 2558 โรคติดเชื้อเดงกี และโรคาไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
..............................................
พยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 19 ตอนที่ 1
..............................................
ความรู้เรื่องไข้มาลาเรีย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข
..............................................

  เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

  ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

VDO Clip

รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ตอนไข้เลือดออก

โรคเมอร์สไม่น่ากลัวถ้ารู้วิธีป้องกัน

Webscope for trusted Telediagnosis on Cloud Technology: Thailand

Ebola

ไข้หวัดนก

การส่งเสริมการรับประทานยามาลาเรียไวแวกซ์ ตอนที่ 1-4
..............................................
การ์ตูนอนิเมชั่น รู้ทันโรคไข้เลือดออก
..............................................

  เพิ่มเติม

ติดต่อเรา


กรมควบคุมโรค 
88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 02-590300
0
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้อง เรียนหรือคำถามใดๆ ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่ 

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย
แย่