สารจากผู้บริหาร


นพ.โสภณ เมฆธน
สำนักงาน : 0-2590-3000
โทรสาร : 0-2591-8397
สอบถามเรื่องโรคโทรสายด่วน 1422

Hot Issue

 
 
 
 
 

Knowledge Management

แผนงานและการจัดการ

  

มุม IT

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

1469322
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

วิสัยทัศน์ :
       เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563

ความรู้เกี่ยวกับโรค

คำแนะนำเรื่องโรค


สถานการณ์โรค


ไทยสู้เมอร์ส

หนังสือ/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์

คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
..............................................
เอกสารคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ปี 2558 โรคติดเชื้อเดงกี และโรคาไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
..............................................
พยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 19 ตอนที่ 1
..............................................
ความรู้เรื่องไข้มาลาเรีย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข
..............................................
โรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก
..............................................

  เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

  ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

VDO Clip

โรคเมอร์สไม่น่ากลัวถ้ารู้วิธีป้องกัน

Webscope for trusted Telediagnosis on Cloud Technology: Thailand

Ebola

ไข้หวัดนก

พยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 19 ตอนที่ 1
..............................................
ไข้เลือดออกเดงกี Dengue Hemotthagic Fever - DHF
..............................................

  เพิ่มเติม

ติดต่อเรา


กรมควบคุมโรค 
88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 02-590300
0
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้อง เรียนหรือคำถามใดๆ ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่ 

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย
แย่