สารจากผู้บริหาร


นพ.โสภณ เมฆธน
สำนักงาน : 0-2590-3351, 0-2590-3369, 0-25903802, 0-25903804
โทรสาร : 0-2591-8398

ผลการดำเนินงาน

....

Knowledge Management

แผนงานและการจัดการ

มุม IT

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

470375
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

วิสัยทัศน์ :
       เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563

คำแนะนำสำหรับประชาชน (War Room โรคที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
..............................................
ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)
..............................................

  เพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับโรค

คำแนะนำเรื่องโรค


สถานการณ์โรค


หนังสือ/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์

ความรู้เรื่องไข้มาลาเรีย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข
..............................................
โรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก
..............................................

  เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

  ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

VDO Clip

Webscope for trusted Telediagnosis on Cloud Technology: Thailand

Ebola

ไข้หวัดนก

ไข้เลือดออกเดงกี Dengue Hemotthagic Fever - DHF
..............................................

  เพิ่มเติม

ติดต่อเรา


กรมควบคุมโรค 
88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 02-590300
0
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้อง เรียนหรือคำถามใดๆ ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่ 

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย
แย่