ผู้บริหาร


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
สำนักงาน : 0-2590-3000
โทรสาร : 0-2591-8397
สอบถามเรื่องโรคโทรสายด่วน 1422
หรือโหลดแอปพลิเคชัน "กด ดู รู้ โรค"

Hot Issue

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากส่วนภูมิภาค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
..............................................
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
..............................................
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
..............................................
เสื้อกันหนาวมือสอง เสี่ยงโรคผิวหนัง สคร.5 เตือน ทำความสะอาด ต้มในน้ำเดือดฆ่าเชื้อโรคก่อนสวมใส่
..............................................
สคร.5 เตือนภัยหน้าหนาว ห้ามผิงไฟในเต็นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว
..............................................

  เพิ่มเติม

Knowledge Management

แผนงานและการจัดการ

  

มุม IT

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

4463879
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในกรมควบคุมโรค

วิสัยทัศน์ :
       ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579

คำแนะนำสำหรับประชาชน (War Room โรคที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
..............................................
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประเมินและประสานงานหลักโครงการ SPAC-MALARIA
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
..............................................
โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)
..............................................

  เพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับโรค

คำแนะนำเรื่องโรค

สถานการณ์โรค

กรมควบคุมโรค

หนังสือ/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์

แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)
..............................................
คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
..............................................
เอกสารคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ปี 2558 โรคติดเชื้อเดงกี และโรคาไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
..............................................
พยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 19 ตอนที่ 1
..............................................
ความรู้เรื่องไข้มาลาเรีย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข
..............................................

  เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

  ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

VDO Clip

แอปพลิเคชั่นทันระบาด

รู้ทัน...โรคไข้เลือดออก

แอปพลิเคชั่นพิชิตลูกน้ำยุงลาย

รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ตอนไข้เลือดออก

ไข้หวัดนก

  เพิ่มเติม

ติดต่อเรา


กรมควบคุมโรค 
88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 02-590300
0
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้อง เรียนหรือคำถามใดๆ ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่ 

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย