กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประกสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ