กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์บางรัก)

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์บางรัก)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ