กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
49,995
19 เมษายน 2567
-
2567
-
-
49
-
1
2567
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินบำรุง
ซื้อ
137/2567
-
-
-