กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
20000
19 เมษายน 2567
-
2567
-
-
20
-
1
2567
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินอื่นๆ
ซื้อ
138/2567
-
-
-