กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แนวทางการให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting Antibody: LAAB) ด้วยกลยุทธ์ “ประสงค์ฉีด หลังได้รับข้อมูล” (Opt-out strategy)

วารสารออนไลน์อื่นๆ