กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566

แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566

1. แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566 >> คลิกที่นี้<< 

2. Form Report Seasonal Flu 2566 >> คลิกที่นี้<< 

3.1 เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2566 (สี>> คลิกที่นี้<<

3.2 เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2566 >> คลิกที่นี้<<

4.1 แบบคัดกรองการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2566 (สี)  >> คลิกที่นี้<<

4.2 แบบคัดกรองการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2566  >> คลิกที่นี้<<

5. ระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) >> คลิกที่นี้<< 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ