กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศ เรื่อง ความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

ประกาศ เรื่อง ความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV
 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

 

 

*เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อน การกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 >> คลิกที่นี้ <<

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ