กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงข้อสงสัยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

วารสารออนไลน์อื่นๆ