กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ไข้หวัดใหญ่&อาร์เอสวี

เปิดเทอมนี้ รู้ทันและป้องกันโรคที่มักเกิดการระบาดในโรงเรียนและสถานศึกษา ได้แก่ โรคติดต่อทางเดินระบบหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อในเด็ก คือ โรคอาร์เอสวี สามารถป้องกันด้วย หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ถ้าจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัยไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ

วารสารออนไลน์อื่นๆ