กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

สรุปการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือ และศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สรุปการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) NIOSH HQ กรุง Washington D.C., NIOSH สาขาเมือง Pittsburgh, PA และ NIOSH สาขาเมือง Morgantown, WV ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน พ.ศ  2566

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ