กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ผอ.สคร.11 นครศรีธรรมราช ติดตามรองปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับมืออุบัติเหตุฉุกเฉินช่วง 7 วัน อันตราย ปีใหม่ 2563 พร้อมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวสารอื่นๆ