กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0430.1/
29 กันยายน 2566
-
2567
-
-
3000
-
1
2566
กลุ่มตวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-