สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ