สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
1
15 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
2566
15 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
850000
-
15
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-