สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
9/2566
23 ธันวาคม 2565
6 มกราคม 2566
2566
6 มกราคม 2566
6 มกราคม 2566
1115000
-
16
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)