สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
29 ธันวาคม 2565
-
2566
-
-
720700
-
1
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการ และห้องมาลาเรีย คลีนิค 1 ห้อง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 จำนวน 1 แห่ง  

-