สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

กรมควบคุมโรค ขอเชิญส่งผลงานเข้าประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันโรคและถัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

กรมควบคุมโรค ขอเชิญส่งผลงานเข้าประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันโรคและถัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

สนใจคลิก


ข่าวสารอื่นๆ