สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร. 1 เชียงใหม่ เตือน สูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงพฤติกรรมเสพติดกัญชา 4 เท่า

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือน กลุ่มเด็ก และเยาวชน การสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงพฤติกรรมเสพติดกัญชา 4 เท่า นอกจากนี้ ยังเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด
         แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสารปรุงแต่งกลิ่นและรสในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีมากถึง 16,000 รสชาติ ทั้งแบบกลิ่นผลไม้ ขนมหวาน ลูกอม เพื่อสร้างแรงดึงดูดและเย้ายวนใจให้นักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ชื่นชอบ นอกจากนี้ อุปกรณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า ยังเอื้อให้ผู้สูบสามารถนำสารเสพติดอื่นมาผสมได้อีกด้วย จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การเสพติดกัญชาในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมีโอกาสมากถึง 3.6-4 เท่า และยังมีรายงานการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศแคนาดา เสี่ยงต่อการใช้กัญชาสูงถึง 4 เท่า ขณะเดียวกัน ผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็ตรวจพบสารพิษในสารปรุงแต่งกลิ่นที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด โดยเฉพาะสารไดอะซิทิล (Diacetyl) ที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis obliterans) และสารกลุ่มฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งพบมากในยาฆ่าแมลง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลให้เกิดพิษต่อเซลล์ เกิดความผิดปกติในเยื่อบุผิว และส่งผลให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจและปอดได้
         ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนประชาชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ควรเลิกการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นสินค้าเสพติดทำลายสุขภาพมีสารพิษ ก่อให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรงทั้งต่อตนเองและคนใกล้ชิด สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


ข่าวสารอื่นๆ