สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร. 1 เชียงใหม่ แนะ ตรุษจีนปลอดภัย ยึดหลัก เลือก หลีก ล้าง ห่างไกลไข้หวัดนก

สคร. 1 เชียงใหม่ ห่วงใยประชาชน แนะ การเตรียมของไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ยึดหลัก เลือก หลีก ล้าง เพื่อห่างไกลจากโรคไข้หวัดนก
         แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ประชาชน ยึดหลัก เลือก หลีก ล้าง ในการซื้อเป็ด ไก่ ไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีน โดยเลือกซื้อ เป็ด ไก่ และไข่จากร้านที่สะอาดปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทาน เนื่องจากเป็ด ไก่ที่ประชาชนเตรียมไว้ใช้ในพิธีไหว้ในช่วงตรุษจีนมักนิยมต้มแบบไม่ให้สุกมากนัก ดังนั้นก่อนจะนำมารับประทาน จึงควรนำมาปรุงให้สุกอีกครั้งหนึ่ง หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร ไม่ซื้อไก่และเป็ดที่มีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อมาชำแหละขาย ขณะประกอบอาหารควรแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว หรือ ผัก ผลไม้ และเขียงหั่นเนื้อสดแยกออกจากกัน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์
         ทั้งนี้ หากมีไก่ เป็ด หรือสัตว์ปีกที่ป่วย ตายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล หรือ อบต.ทันที และไม่จับซากสัตว์ด้วยมือเปล่าแต่ควรสวมถุงมือยาง หากไม่มีให้ใช้ถุงพลาสติกหนาๆ สวมมือ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอหอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกป่วย-ตาย ให้สวมหน้ากากป้องกันโรค แล้วรีบไปพบแพทย์ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข่าวสารอื่นๆ