สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

สคร. 1 เชียงใหม่ รณรงค์วันวาเลนไทน์ เน้น รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง : Condom anytime, anywhere

สคร. 1 เชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันวาเลนไทน์ เน้น รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere
         แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.พ. 67 เป็นวันวาเลนไทน์ เป็นช่วงเวลาที่หลายคนมีการแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับเพื่อน แฟน คนรัก และมีโอกาสแสดงความรักที่อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง Condom anytime, anywhere.” ให้ทุกครั้ง ทุกที่มีความปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยอย่างเท่าเทียมได้อย่างสะดวก ซึ่งทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถขอรับถุงยางอนามัย ฟรี ที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ นอกจากนี้ สามารถขอรับถุงยางอนามัย ฟรี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในเมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค หมวดถุงยางอนามัย และเลือกหน่วยบริการใกล้บ้าน ซึ่งมีให้เลือกทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก ร้านขายยา จากนั้นกดจองสิทธิ และไปรับถุงยางอนามัยตามวันและเวลาที่จองสิทธิได้เลย พกถุงยางไว้ พร้อมใช้ พกได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง หรือมีความหลากหลายทางเพศก็ควรพกถุงยางอนามัยไว้พร้อมใช้ เพราะหลายครั้งพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเยาวชน เกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมตัว การมีถุงยางอนามัยพกติดตัวไว้ และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและคู่ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
         ทั้งนี้ ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายยุติปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายในปี 2573 โดยต้องลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิสในทุกกลุ่มอายุให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรแสนคน, ลดอัตราป่วยโรคหนองในในทุกกลุ่มอายุ   ให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรแสนคน และลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ต่อเด็กเกิดมีชีพแสนคน


ข่าวสารอื่นๆ